- Skład Komisji Zakładowej

- Komunikaty z zebrań KZ

- Sprawozdania

- Świadczenia i zapomogi

 

Dla członków związku NSZZ Solidarność (do pobrania):

- wniosek o udzielenie zapomogi

- wniosek o zapomogę z tyt. przejścia na emeryturę

- wniosek o zasiłki statutowe

- deklaracja przystąpienia do NSZZ Solidarność w Politechnice Śląskiej

 

KONKURS

Regulamin konkursu plastycznego w 2022 roku
pt.: „MOJA POLITECHNIKA

 

Wystawa XXX lat Solidarności w Politechnice Śląskiej

 

KSN NSZZ „Solidarność” 

 

Śląsko-Dąbrowska „Solidarność”

 

NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa

 

Kodeks Pracy
(https://www.pip.gov.pl/pl/kodeks-pracy)

 

 

Pozostają w naszej pamięci

 

 

Linki

Państwowe Uczelnie Wyższe

Linki do ciekawych miejsc