Organizacja Zakładowa

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Politechnika Śląska

Godziny pracy sekretariatu:   800  do  1500   (od poniedziałku  do  piątku)